|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Zygmunt Zimowski

Arcybiskup Zygmunt Zimowski – urodził się 7 kwietnia 1949 roku w Kupieninie, na terenie parafii Mędrzechów, w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. Sakrament chrztu świętego otrzymał 8 maja tegoż roku w kościele pw. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał najpierw w Kupieninie, potem w Mędrzechowie, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Po uzyskaniu w 1967 roku świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Uwieńczeniem studiów seminaryjnych były święcenia kapłańskie, które przyjął w miejscowej katedrze 27 maja 1973 roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
Mottem swej kapłańskiej posługi, zapisanym na obrazkach prymicyjnych, uczynił słowa: „Idę, Panie, aby Ci służyć w ubogich i cierpiących”. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. Po dwóch latach posługi wikariuszowskiej, w roku 1975, skierowano go na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii na podstawie rozprawy „Pneumatologiczny wymiar Kościoła w «Lumen gentium»”.
Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego J. Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku, w Austrii. Wyjazd tam opóźnił się jednak, gdyż władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę z komunistycznym reżimem. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy chociażby fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. Ostatecznie więc zamiast w pierwszych dniach lipca, wyjechał tam dopiero 1 października 1975 r. Ostatecznie ten etap studiów zakończył w roku 1982, uzyskując doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka. Tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Raymunda Schwagera SI brzmiał: „Einfluβ der östlichen Bischöfen auf Theologie «der Lumen gentium»” („Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię «Lumen gentium»”).
1 lutego 1983 roku rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Prefektem tej dykasterii był wówczas kardynał Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. W czasie pracy w Watykanie był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach sług Bożych: Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würtzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania. Współpracował z redakcjami „L’Osservatore Romano”, „Niedzieli”, „Rycerza Niepokalanej”, jak też z Radiem Watykańskim.
W trosce o ludzi chorych i starszych ks. Z. Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Poświęcenia tegoż dzieła dokonał w 1994 roku kardynał Fiorenzo Angelini, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W domu tym schronienie może znaleźć 75 osób.
Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek, 28 marca 2002 roku. Nominacja ta została ogłoszona w Rzymie – i jednocześnie w katedrze w Radomiu przez administratora diecezji biskupa Stefana Siczka. Po raz pierwszy przybył do swej nowej diecezji i przebywał w niej w dniach 10-12 kwietnia 2002 roku. Nawiedził miejsce tragicznej śmierci swego poprzednika biskupa Jana Chrapka, modlił się przy jego grobie w radomskiej katedrze, spotkał się z pracownikami kurii i seminarium duchownego, był też między innymi w sanktuariach maryjnych w Błotnicy, Kałkowie i Skarżysku-Kamiennej, jak też w rodzinnej parafii sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego – w Jedlińsku. Uroczysta konsekracja biskupia i ingres odbyły się 25 maja 2002 roku w katedrze radomskiej. Głównym konsekratorem był kardynał Joseph Ratzinger, a wpółkonsekratorami: arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce i biskup Edward Materski, emerytowany biskup radomski.
Jako biskup radomski przeprowadził w dniach 20-28 maja 2005 roku I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej pod hasłem: „Poznali Go po łamaniu chleba”. Przygotował dwie koronacje obrazów Matki Bożej: w Skarżysku-Kamiennej w dniu 2 lipca 2005 roku i w Kałkowie-Godowie dnia 15 września 2007 roku. Na jego prośbę Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył kościół św. Kazimierza w Radomiu tytułem bazyliki mniejszej. Decyzję papieską uroczyście ogłoszono 21 września 2003 roku.
Arcybiskup Z. Zimowski przeprowadził trwającą w diecezji od 22 kwietnia 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei 8 listopada 2008 roku zainaugurował II Synod Diecezji Radomskiej pod hasłem „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. Dziełem arcybiskupa Z. Zimowskiego, jako pasterza Kościoła radomskiego, jest Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów, poświęcony 30 czerwca 2007 roku.
Z jego inicjatywy powstał też – poświęcony 4 października 2004 roku – Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu na Osiedlu Akademickim. W 2003 roku założył Fundację „Dać Sercom Nadzieję”. Dzięki pomysłowi i inicjatywie arcybiskupa Z. Zimowskiego, przy Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu powstało w 2008 roku Centrum Myśli Benedykta XVI.
30 czerwca 2008 roku otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za podejmowaną od lat działalność naukową na rzecz dialogu ekumenicznego. Z kolei 8 listopada 2008 roku wręczono mu, przyznany 16 maja tegoż roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Czynnie uczestniczy też arcybiskup Z. Zimowski w pracach Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2005 był jednym z delegatów Episkopatu Polski na XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone Eucharystii. Uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Toronto w 2002 roku i w Kolonii w 2005 roku. Podczas tych spotkań wygłaszał do młodych katechezy. W 2004 roku jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w 48. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Guadalajarze. Był członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Ekumenizmu.
Począwszy od 2 października 2007 roku wchodzi w skład Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie jest także przewodniczącym Komisji Nauki Wiary, członkiem Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Zespołu Biskupów do Spraw Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, przewodniczącym Komisji do Spraw Polonii i Polaków za granicą, jak też Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
Podejmując posługę wśród Rodaków rozsianych na całym świecie, arcybiskup Z. Zimowski dbał o właściwe uregulowanie statusu duszpasterstwa polskiego poza granicami kraju. Ojciec Święty Benedykt XVI, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, 18 kwietnia 2009 roku podniósł go do godności arcybiskupiej i mianował przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Nowe obowiązki objął uroczyście 21 kwietnia 2009 roku.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski zachował tytuł emerytowanego biskupa radomskiego. Hasłem posługi pasterskiej arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Tytuł honorowego obywatela nadany uchwałą 555/2009 z dnia 15 czerwca 2009. Wręczony arcybiskupowi 21 czerwca w katedrze ONMP podczas pożegnalnej mszy świętej. Jak czytamy w uchwale, pod którą podpisali się wszyscy radni, „przyznanie Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia następuje w uznaniu licznych zasług dla promowanie dobrego imienia Radomia i Diecezji Radomskiej w kraju oraz za granicą. W okresie siedmioletniej posługi Jego Ekscelencji dla Kościoła Radomskiego nawiązała się bardzo dobra współpraca z Gminą Miasta Radomia, która owocowała licznymi inicjatywami na rzecz mieszkańców Radomia”.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski zmarł 12 lipca 2016 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochowany w katedrze radomskiej19 lipca 2016 roku.
 Źródło tekstu: Uchwała RM nr 555/2009

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content