|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Zygmunt Zimowski

Arcybiskup Zygmunt Zimowski – urodził się 7 kwietnia 1949 roku w Kupieninie, na terenie parafii Mędrzechów, w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. Sakrament chrztu świętego otrzymał 8 maja tegoż roku w kościele pw. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał najpierw w Kupieninie, potem w Mędrzechowie, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Po uzyskaniu w 1967 roku świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Uwieńczeniem studiów seminaryjnych były święcenia kapłańskie, które przyjął w miejscowej katedrze 27 maja 1973 roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
Mottem swej kapłańskiej posługi, zapisanym na obrazkach prymicyjnych, uczynił słowa: „Idę, Panie, aby Ci służyć w ubogich i cierpiących”. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. Po dwóch latach posługi wikariuszowskiej, w roku 1975, skierowano go na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii na podstawie rozprawy „Pneumatologiczny wymiar Kościoła w «Lumen gentium»”.
Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego J. Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku, w Austrii. Wyjazd tam opóźnił się jednak, gdyż władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę z komunistycznym reżimem. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy chociażby fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. Ostatecznie więc zamiast w pierwszych dniach lipca, wyjechał tam dopiero 1 października 1975 r. Ostatecznie ten etap studiów zakończył w roku 1982, uzyskując doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka. Tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Raymunda Schwagera SI brzmiał: „Einfluβ der östlichen Bischöfen auf Theologie «der Lumen gentium»” („Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię «Lumen gentium»”).
1 lutego 1983 roku rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Prefektem tej dykasterii był wówczas kardynał Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. W czasie pracy w Watykanie był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach sług Bożych: Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würtzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania. Współpracował z redakcjami „L’Osservatore Romano”, „Niedzieli”, „Rycerza Niepokalanej”, jak też z Radiem Watykańskim.
W trosce o ludzi chorych i starszych ks. Z. Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Poświęcenia tegoż dzieła dokonał w 1994 roku kardynał Fiorenzo Angelini, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W domu tym schronienie może znaleźć 75 osób.
Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek, 28 marca 2002 roku. Nominacja ta została ogłoszona w Rzymie – i jednocześnie w katedrze w Radomiu przez administratora diecezji biskupa Stefana Siczka. Po raz pierwszy przybył do swej nowej diecezji i przebywał w niej w dniach 10-12 kwietnia 2002 roku. Nawiedził miejsce tragicznej śmierci swego poprzednika biskupa Jana Chrapka, modlił się przy jego grobie w radomskiej katedrze, spotkał się z pracownikami kurii i seminarium duchownego, był też między innymi w sanktuariach maryjnych w Błotnicy, Kałkowie i Skarżysku-Kamiennej, jak też w rodzinnej parafii sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego – w Jedlińsku. Uroczysta konsekracja biskupia i ingres odbyły się 25 maja 2002 roku w katedrze radomskiej. Głównym konsekratorem był kardynał Joseph Ratzinger, a wpółkonsekratorami: arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce i biskup Edward Materski, emerytowany biskup radomski.
Jako biskup radomski przeprowadził w dniach 20-28 maja 2005 roku I Kongres Eucharystyczny Diecezji Radomskiej pod hasłem: „Poznali Go po łamaniu chleba”. Przygotował dwie koronacje obrazów Matki Bożej: w Skarżysku-Kamiennej w dniu 2 lipca 2005 roku i w Kałkowie-Godowie dnia 15 września 2007 roku. Na jego prośbę Ojciec Święty Benedykt XVI obdarzył kościół św. Kazimierza w Radomiu tytułem bazyliki mniejszej. Decyzję papieską uroczyście ogłoszono 21 września 2003 roku.
Arcybiskup Z. Zimowski przeprowadził trwającą w diecezji od 22 kwietnia 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei 8 listopada 2008 roku zainaugurował II Synod Diecezji Radomskiej pod hasłem „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. Dziełem arcybiskupa Z. Zimowskiego, jako pasterza Kościoła radomskiego, jest Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów, poświęcony 30 czerwca 2007 roku.
Z jego inicjatywy powstał też – poświęcony 4 października 2004 roku – Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu na Osiedlu Akademickim. W 2003 roku założył Fundację „Dać Sercom Nadzieję”. Dzięki pomysłowi i inicjatywie arcybiskupa Z. Zimowskiego, przy Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu powstało w 2008 roku Centrum Myśli Benedykta XVI.
30 czerwca 2008 roku otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za podejmowaną od lat działalność naukową na rzecz dialogu ekumenicznego. Z kolei 8 listopada 2008 roku wręczono mu, przyznany 16 maja tegoż roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Czynnie uczestniczy też arcybiskup Z. Zimowski w pracach Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2005 był jednym z delegatów Episkopatu Polski na XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone Eucharystii. Uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Toronto w 2002 roku i w Kolonii w 2005 roku. Podczas tych spotkań wygłaszał do młodych katechezy. W 2004 roku jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w 48. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Guadalajarze. Był członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Ekumenizmu.
Począwszy od 2 października 2007 roku wchodzi w skład Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie jest także przewodniczącym Komisji Nauki Wiary, członkiem Zespołu do Spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Zespołu Biskupów do Spraw Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, przewodniczącym Komisji do Spraw Polonii i Polaków za granicą, jak też Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
Podejmując posługę wśród Rodaków rozsianych na całym świecie, arcybiskup Z. Zimowski dbał o właściwe uregulowanie statusu duszpasterstwa polskiego poza granicami kraju. Ojciec Święty Benedykt XVI, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, 18 kwietnia 2009 roku podniósł go do godności arcybiskupiej i mianował przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Nowe obowiązki objął uroczyście 21 kwietnia 2009 roku.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski zachował tytuł emerytowanego biskupa radomskiego. Hasłem posługi pasterskiej arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Tytuł honorowego obywatela nadany uchwałą 555/2009 z dnia 15 czerwca 2009. Wręczony arcybiskupowi 21 czerwca w katedrze ONMP podczas pożegnalnej mszy świętej. Jak czytamy w uchwale, pod którą podpisali się wszyscy radni, „przyznanie Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia następuje w uznaniu licznych zasług dla promowanie dobrego imienia Radomia i Diecezji Radomskiej w kraju oraz za granicą. W okresie siedmioletniej posługi Jego Ekscelencji dla Kościoła Radomskiego nawiązała się bardzo dobra współpraca z Gminą Miasta Radomia, która owocowała licznymi inicjatywami na rzecz mieszkańców Radomia”.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski zmarł 12 lipca 2016 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochowany w katedrze radomskiej19 lipca 2016 roku.
 Źródło tekstu: Uchwała RM nr 555/2009

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content