|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony

29 sierpnia 2023
rynek_promo-1-2

Ponad 70 projektów o wartości ponad 860 mln zł. znalazło się w uchwalonym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032. Program wyznacza zakres rewitalizacyjnych przedsięwzięć.

– Naszym celem jest ożywienie obszarów, które są ważne dla rozwoju miasta, ale wymagają podjęcia szeregu działań zarówno inwestycyjnych jak i społecznych. Przyjęcie programu rewitalizacji otwiera nam drogę do ubiegania się o dotacje unijne. Liczę na to, że realizacja wskazanych w tym dokumencie zamierzeń, przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Prace nad programem trwały dwa lata. W pierwszym etapie na podstawie szczegółowej diagnozy sytuacji w mieście, na podstawie 30 wskaźników odnoszących się do sfer społecznej,  gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej, wskazano w mieście obszar zdegradowany. Składa się on z pięciu podobszarów – Piotrówka (obszar niezamieszkany), Stare Miasto i Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście I, Śródmieście II, Glinice. Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię ok. 532 ha (4,8% powierzchni miasta) i jest zamieszkany przez 27 803 osób (14,3% mieszkańców miasta). Dla tego właśnie obszaru został opracowany program rewitalizacji. – W trakcie prac nad projektem programu przeprowadziliśmy otwarty nabór, w ramach którego zostało zgłoszonych ponad 70 różnego rodzaju projektów. Ich realizatorami będą zarówno Gmina Miasta Radomia i jej jednostki, jak również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele nieruchomości. Wśród projektów gminy są m.in. zagospodarowanie Parku Kulturowego Stary Radom, remont płyty rynku czy przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/pl. Jagielloński – wylicza wiceprezydent Mateusz Tyczyński. Wśród projektów zgłoszonych przez inne podmioty, w tym przedsiębiorców czy prywatnych właścicieli nieruchomości są m.in. remonty zabytkowych obiektów organizacja wydarzeń, w tym kulturalnych, ożywiających obszar rewitalizacji.

Wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 860 mln zł, z czego, jak założono, prawie 540 mln zł ma pochodzić z dotacji unijnych. Posiadanie gminnego  programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o fundusze europejskie na rewitalizację. Na etapie ubiegania się o dotację, eksperci oceniający projekt weryfikują, czy wynika on z GPR wpisanego do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez samorząd województwa. Kolejnym więc krokiem po uchwaleniu programu, jest przygotowanie i złożenie wniosku o wpisanie radomskiego GPR do tego wykazu.

Następnym etapem, wynikającym z ustawy o rewitalizacji, jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli i zarządców nieruchomości z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Radomia. Uchwała w sprawie zasad powołania i pracy komitetu będzie skierowana na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Pełna treść programu jest dostępna w załączniku.

Gminny Program Rewitalizacji

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content