|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony

29 sierpnia 2023
rynek_promo-1-2

Ponad 70 projektów o wartości ponad 860 mln zł. znalazło się w uchwalonym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032. Program wyznacza zakres rewitalizacyjnych przedsięwzięć.

– Naszym celem jest ożywienie obszarów, które są ważne dla rozwoju miasta, ale wymagają podjęcia szeregu działań zarówno inwestycyjnych jak i społecznych. Przyjęcie programu rewitalizacji otwiera nam drogę do ubiegania się o dotacje unijne. Liczę na to, że realizacja wskazanych w tym dokumencie zamierzeń, przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Prace nad programem trwały dwa lata. W pierwszym etapie na podstawie szczegółowej diagnozy sytuacji w mieście, na podstawie 30 wskaźników odnoszących się do sfer społecznej,  gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej, wskazano w mieście obszar zdegradowany. Składa się on z pięciu podobszarów – Piotrówka (obszar niezamieszkany), Stare Miasto i Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście I, Śródmieście II, Glinice. Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię ok. 532 ha (4,8% powierzchni miasta) i jest zamieszkany przez 27 803 osób (14,3% mieszkańców miasta). Dla tego właśnie obszaru został opracowany program rewitalizacji. – W trakcie prac nad projektem programu przeprowadziliśmy otwarty nabór, w ramach którego zostało zgłoszonych ponad 70 różnego rodzaju projektów. Ich realizatorami będą zarówno Gmina Miasta Radomia i jej jednostki, jak również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele nieruchomości. Wśród projektów gminy są m.in. zagospodarowanie Parku Kulturowego Stary Radom, remont płyty rynku czy przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/pl. Jagielloński – wylicza wiceprezydent Mateusz Tyczyński. Wśród projektów zgłoszonych przez inne podmioty, w tym przedsiębiorców czy prywatnych właścicieli nieruchomości są m.in. remonty zabytkowych obiektów organizacja wydarzeń, w tym kulturalnych, ożywiających obszar rewitalizacji.

Wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 860 mln zł, z czego, jak założono, prawie 540 mln zł ma pochodzić z dotacji unijnych. Posiadanie gminnego  programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o fundusze europejskie na rewitalizację. Na etapie ubiegania się o dotację, eksperci oceniający projekt weryfikują, czy wynika on z GPR wpisanego do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez samorząd województwa. Kolejnym więc krokiem po uchwaleniu programu, jest przygotowanie i złożenie wniosku o wpisanie radomskiego GPR do tego wykazu.

Następnym etapem, wynikającym z ustawy o rewitalizacji, jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli i zarządców nieruchomości z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Radomia. Uchwała w sprawie zasad powołania i pracy komitetu będzie skierowana na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Pełna treść programu jest dostępna w załączniku.

Gminny Program Rewitalizacji

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content