|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Mój staż moja przyszłość

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 244 280,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 219 852,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2014

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie do IX 2014 roku atrakcyjności oferty edukacyjnej 11 radomskich liceów poprzez zorganizowanie w ramach programu rozwojowego szkół poradnictwa edukacyjno – zawodowego i  staży u pracodawców dla 52 uczniów/uczennic. W ramach projektu uczniowie zostaną objęci 6 – godzinnym indywidualnym doradztwem edukacyjno – zawodowym. Obejmie ono rozpoznanie preferencji zawodowych i potrzeb rozwojowych uczniów, udzielenie informacji o rynku pracy, zawodach i drogach edukacyjnych. Doradztwo będzie miało na celu przygotowanie uczniów do świadomego planowania edukacji, kariery i podjęcia roli zawodowej a także zbadanie możliwości
i predyspozycji zawodowych pod kątem oczekiwań pracodawców. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie odbędą 150 godzinny staż u pracodawcy. Przed rozpoczęciem stażu odbędą szkolenie BHP i zostaną skierowani na badania lekarskie. W czasie stażu będą mieli zapewnionego opiekuna stażu, ubezpieczenie, środki BHP i materiały opatrunkowe, odzież ochronną, posiłki i napoje, stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu. 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Szpitalny Oddział Ratunkowy w RSS zostanie rozbudowany i nowocześnie wyposażony

20 września 2023

Młodzi radomianie poznają swoje miasto

20 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content