|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej

Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: III Regionalny system transportowy

DZIAŁANIE:3.1 Infrastruktura drogowa

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 844 704,61 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 326 341,18 zł

OKRES REALIZACJI: 2009 – 2010

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych: ul. Dębowej na odc. od ul. Limanowskiego do posesji nr 22A i ul. Lustrzanej na całej długości oraz budowa nowej nawierzchni ul. Dębowej od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską, w tym:

– przebudowa ul. Dębowej na jednokierunkowym odc. od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej o dł. 215m,

– przebudowa dwukierunkowego odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o dł. 147m,

– przebudowę 95m jednokierunkowej ul. Lustrzanej – łącznie 457m,

– budowa utwardzonej nawierzchni jezdni ul. Dębowej na odc. od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską o dł. 625m – droga dwukierunkowa,

– budowa jednostronnej ścieżki rowerowej na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej o dł. 211m i szer. 1,5m, na odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o dł. 147m i szer. 2,5m, od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską o dł. 648m i szer. 2,5m oraz w ul. Lustrzanej o dł. 65m i szer. 1,5m – łącznie 1071m,

– budowa przejazdu dla rowerów przez ul. Maratońską o dł. 26m, włączenie jej do istniejącej ścieżki,

– przebudowa w ul. Lustrzanej obustronnych chodników dł. 2x95m i szer. 1,5-3,0m,

– budowa obustronnego chodnika na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej szer. 1,5m i dł. 153m, szer. 1,5-2,0m i dł. 75m, na odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o szer. 1,5m i dł. 147m oraz szer. 2,0m i dł. 101m,

– jednostronnego chodnika na odc. od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską szer. 2,5m i dł. 295m, szer. 6,0m i dł. 150m oraz szer. 2,5m i dł. 90m,

– budowa zespołu parkingów dla obsługi cmentarza komunalnego na 227 pojazdów oraz 5 zatok dla autokarów,

– urządzenie 6 przejść dla pieszych,

– przebudowa i budowa nowego oświetlenia ulicznego,

– przebudowa kanalizacji deszczowej,

– urządzenie terenów zieleni.

Inwestycja w zakresie energetycznym obejmuje wymianę oświetlenia na całej długości z dostosowaniem go do nowej geometrii ulicy, przebudowę kolidujących sieci napowietrznych niskiego napięcia oraz sieci kablowych średniego napięcia. Realizowana będzie także rozbudowa sieci wodociągowej. Do wybudowanego od strony ul. Maratońskiej odc. wodociągu dobudowany zostanie ciąg spinający go z siecią w ul. Limanowskiego. Przebudowie ulegną przyłącza indywidualne. Po przebudowaniu ul. Dębowej ruch pojazdów odbywać się będzie 1 jezdnią bitumiczną – jednokierunkową na odc. od ul. Limanowskiego do ul.  Lustrzanej (szer. 3,5-4,5 m), dwukierunkową na odc. od ul. Lustrzanej do ul. Maratońskiej (szer. pasa ruchu 3,0-3,5 m). Odbywać się on będzie w sposób bezkolizyjny dzięki poprawie geometrii skrzyżowania z ul. Lustrzaną, wydzieleniu 5 zatok autokarowych i budowie 227 miejsc postojowych. Średni Dobowy Ruch po zakończeniu inwestycji planuje się na poziomie 1100 poj./dobę. Ruch pieszy odbywać się będzie w zależności od odcinka jedno- i dwustronnym chodnikiem szer. 1,5-6,0m, a ruch rowerowy ścieżką szer. 1,5-2,5m. W ramach projektu uwzględnia się wykupy gruntów pod drogę, opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i kosztorys), wykonanie studium wykonalności oraz promocję projektu. 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Budżet Obywatelski: rozpoczyna się głosowanie

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content