|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Dobry fachowiec

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – X Edukacja dla rozwoju regionu 

DZIAŁANIE –  10.3.  Doskonalenie zawodowe

PODDZIAŁANIE – 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego  w Radomiu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 759 151,50 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 683 023,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2016 – 30.06.2018

OPIS PROJEKTU:

Projekt dotyczy zwiększenia szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu zawodowym. Działania obejmują  udział 174 osób powyżej 18 roku życia w kursach kwalifikacyjnych w 6 zawodach (Betoniarz-zbrojarz, Brukarz, Dekarz, Murarz – tynkarz, Posadzkarz, Malarz – tapeciarz) zakończonych egzaminem. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe na terenie Radomia i okolic. W czasie kursów każdy uczestnik objęty jest 120 godzinami zajęć praktycznych – w warunkach warsztatowych oraz bezpośrednio na stanowisku pracy u pracodawcy. Kurs zakończy się egzaminem czeladniczym w zakresie teorii i praktyki, przeprowadzonym przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, która jest społeczno- zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości oraz organizacją pracodawców.

NA CZASIE

Walczymy o pieniądze na Wolanowską. Podpisz petycję!

26 września 2023

Z myślą o rozwoju artystycznych talentów

26 września 2023

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content