|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – VI Jakość życia

DZIAŁANIE –  6 .1 Infrastruktura ochrony zdrowia  w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

NUMER PROJEKTU: RPMA.06.01.00-14-9937/17

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 259 836,26 zł

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 6 676 592,17zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 942 167,03 zł

OKRES REALIZACJI: 09.10.2015-30.03.2022

STRONA PROJEKTU:  https://szpital.radom.pl/bip/pozyskane-fundusze/rpma-06-01-00-14-9937-17/

OPIS PROJEKTU:

Stworzenie Wzmocnienie potencjału szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia, a w konsekwencji osiągnięcie celu głównego: zwiększenie dostępności, poprawa  jakości opieki medycznej i wyeliminowanie różnic w dostępnie do świadczeń. Nowy sprzęt zwiększy możliwości dot. rozwoju opieki koordynowanej (przesunięcie części świadczeń do AOS).

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content