|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – VI Jakość życia

DZIAŁANIE –  6 .1 Infrastruktura ochrony zdrowia  w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

NUMER PROJEKTU: RPMA.06.01.00-14-9937/17

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 259 836,26 zł

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 6 676 592,17zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 942 167,03 zł

OKRES REALIZACJI: 09.10.2015-30.03.2022

STRONA PROJEKTU:  https://szpital.radom.pl/bip/pozyskane-fundusze/rpma-06-01-00-14-9937-17/

OPIS PROJEKTU:

Stworzenie Wzmocnienie potencjału szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia, a w konsekwencji osiągnięcie celu głównego: zwiększenie dostępności, poprawa  jakości opieki medycznej i wyeliminowanie różnic w dostępnie do świadczeń. Nowy sprzęt zwiększy możliwości dot. rozwoju opieki koordynowanej (przesunięcie części świadczeń do AOS).

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content