|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Malucha wsparcie na starcie

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE – 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
PODDZIAŁANIE – 10.1.4 Edukacja przedszkolna

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 190 129,38 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   152 103,50 zł
Wkład UE: 152 103,50 zł
% dofinansowania: 80

OKRES REALIZACJI:   01.08.2019 – 30.04.2021

OPIS PROJEKTU:

Cel głównym jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Radmiu i wzrost jej jakości poprzez: utworzenie 65 nowych miejsc w Przedszkolu nr 5 oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycielek  poprzez udział w szkoleniach, a także wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 233  spośród 258 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia dodatkowe dla 258 dzieci w wieku 3-6 lat do 31.01.2021r. Grupa docelowa to 258  dzieci uczęszczających do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego nr 5. Są to dzieci w wieku 3-6 lat, z rożnymi deficyt.ami często z rodzin  wielodzietnych bądź z samotnym rodzicem . W ramach projektu powstaną nowe miejsca w 3 oddziałach  w Przedszkolu nr 5 dla 65 dzieci .

Działania (zadania) planowane w projekcie:

1. Utworzenie 65 nowych miejsc w 3 oddziałach masowych w istniejącym OWP.

2. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub profilaktyka deficytów

3. Doskonalenie nauczycieli.

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content