|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przez kształcenie do sukcesu

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – X Edukacja dla rozwoju regionu 

DZIAŁANIE –  10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

PODDZIAŁANIE – 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE, Urząd Miejski w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 768 236,05 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 579 824,24 zł

OKRES REALIZACJI:01.08.2016-30.06.2018

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie do u 2782 uczniów i 169 nauczycieli 14 radomskich szkół kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 14 radomskich szkół w tym 10 liceów ogólnokształcących,

Zaplanowano:

  • szkolenia dla 169 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,
  • zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla 2465 uczniów z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doposażone zostaną pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • odbędą się szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania metodyeksperymentu,
  • przeprowadzone będą dodatkowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych tematyką matematyczno-przyrodniczą (nauczanie oparte na metodzie eksperymentu),
  • dwie szkoły będą doposażone w zestawy sieciowe,
  • odbędą się szkolenia dla nauczycieli dot. włączenia TIK w proces dydaktyczny, szkolenia (dla nauczycieli) i zajęcia (dla uczniów) z programowania, szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci,
  • doposażenie ZS Specjalnych, zajęcia dla uczniów, szkolenia, kursy i studia dla nauczycieli tej szkoły.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content