|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przez kształcenie do sukcesu

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – X Edukacja dla rozwoju regionu 

DZIAŁANIE –  10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

PODDZIAŁANIE – 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE, Urząd Miejski w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 768 236,05 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 579 824,24 zł

OKRES REALIZACJI:01.08.2016-30.06.2018

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie do u 2782 uczniów i 169 nauczycieli 14 radomskich szkół kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 14 radomskich szkół w tym 10 liceów ogólnokształcących,

Zaplanowano:

  • szkolenia dla 169 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,
  • zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla 2465 uczniów z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doposażone zostaną pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • odbędą się szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania metodyeksperymentu,
  • przeprowadzone będą dodatkowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych tematyką matematyczno-przyrodniczą (nauczanie oparte na metodzie eksperymentu),
  • dwie szkoły będą doposażone w zestawy sieciowe,
  • odbędą się szkolenia dla nauczycieli dot. włączenia TIK w proces dydaktyczny, szkolenia (dla nauczycieli) i zajęcia (dla uczniów) z programowania, szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci,
  • doposażenie ZS Specjalnych, zajęcia dla uczniów, szkolenia, kursy i studia dla nauczycieli tej szkoły.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content