|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Razem – Aktywniej

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 –  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu

NUMER PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-d487/19

WARTOŚĆ PROJEKTU: 280 000,00zł

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 280 000,00zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 266 000,00zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2020-31.07.2022

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 20 osób (7 K/13 M) z terenu miasta Radomia, wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych działań w ramach integracji społecznej i aktywizacji zawodowej do 31.07.2022 roku.  Grupę docelową stanowi 20 os. (7K/13M) w wieku aktywności zawodowej mieszkających na terenie Mazowsza, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności lub niepełnosprawności sprzężoną lub osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz doznające wielokrotnego wykluczenia.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content