|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Informacje podstawowe

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
26-600 Radom, ul. Stanisława Moniuszki 9

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – 48/ 36-20-121 fax: 48/ 36-20-741

DYREKTOR WYDZIAŁU (pokój 12)
płk rez. mgr Sławomir FIGARSKI

tel.: 48/ 36-20-571
fax: 48/ 36-20-695 

e-mail: wbzk@umradom.pl; bo@umradom.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU (pokój 12)
Leszek GUMOWSKI

tel.: 48/ 36-20-571

e-mail: wbzk@umradom.pl; bo@umradom.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA: e-mail:wbzk@umradom.pl

KIEROWNIK REFERATU BEZPIECZEŃSTWA  (pokój 10)
mjr rez. mgr Arkadiusz ZAJĄC

e-mail: arkadiusz.zajac@umradom.pl

tel. 48/ 36-20-577

Struktura Referatu Bezpieczeństwa:

 1. stanowisko ds. obrony cywilnej – tel. 48/ 36-20-334 (pokój 8)
 2. stanowisko ds. szkolenia i upowszechniania – tel. 48/ 36-20-154 (pokój 10)
 3. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego – tel. 48/ 36-20-329 (pokój 9)
 4. stanowisko ds. Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania – tel. 48/ 36-20-329 (pokój 9)
 5. stanowisko ds. infrastruktury technicznej – tel. 48/ 36-20-334 (pokój 8)
 6. stanowisko ds. obronnych – tel. 48/ 36-20-572 (pokój 7)
 7. stanowisko ds. gospodarki materiałowej – tel. 48/ 36-20-329 (pokój 9)
 8. stanowisko ds.stopni alarmowych – tel. 48/ 36-20-329 (pokój 9)

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.jedn.Dz.U. z 2022r. poz.2305)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.jedn.Dz. U. z 2023 r., poz. 103, ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 122)
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.840)
 5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2091)
 7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928)
 8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 742, ze zm.)
 9. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U.z 2023 r., poz. 40)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r.,  poz.96)
 12. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r., poz. 741)

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content