|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Jak segregować odpady na terenie Radomia?

Segregacja odpadów polega na zbieraniu ich do specjalnie oznakowanych pojemników według rodzaju surowców, z których zostały wykonane, w celu poddania ich procesowi recyklingu.

Na terenie Radomia selektywne zbieranie obejmuje oddzielnie gromadzenie:

 • papieru obejmującego odpady z papieru i tektury
 • szkła, w tym opakowań ze szkła
 • metali, w tym opakowań z metali
 • tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych
 • opakowań wielomateriałowych
 • bioodpadów obejmujących odpady zielone
 • popiołu z palenisk domowych
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów niebezpiecznych
 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • odpadów powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Selektywne zbieranie prowadzi się na nieruchomościach

1)   w miejscach gromadzenia odpadów poprzez umieszczanie:

 • papieru obejmującego odpady z papieru i tektury w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego
 • szkła obejmującego opakowania ze szkła w zamykanych pojemnikach lub workach koloru zielonego
 • metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych obejmujących opakowania z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe gromadzonych łącznie w pojemnikach lub workach koloru żółtego
 • bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego lub ich kompostowanie
 • popiołu i żużla z palenisk domowych w pojemnikach koloru czarnego
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach o innej kolorystyce niż wymieniona lub luzem

2)   poprzez dostarczanie odpadów wyszczególnionych powyżej do punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK),
      aptek i innych wyznaczonych miejsc, w których przyjmowane są poszczególne frakcje odpadów.

Pozostałości powstałe po segregacji odpadów komunalnych wyszczególnionych powyżej zbierane i odbierane są jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

NA CZASIE

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Wolanowskiej. Umowa podpisana

23 kwietnia 2024

Pomieszczenia w Kamienicy Deskurów do wynajęcia

23 kwietnia 2024

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content