|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Jak segregować odpady na terenie Radomia?

Segregacja odpadów polega na zbieraniu ich do specjalnie oznakowanych pojemników według rodzaju surowców, z których zostały wykonane, w celu poddania ich procesowi recyklingu.

Na terenie Radomia selektywne zbieranie obejmuje oddzielnie gromadzenie:

 • papieru obejmującego odpady z papieru i tektury
 • szkła, w tym opakowań ze szkła
 • metali, w tym opakowań z metali
 • tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych
 • opakowań wielomateriałowych
 • bioodpadów obejmujących odpady zielone
 • popiołu z palenisk domowych
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów niebezpiecznych
 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • odpadów powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Selektywne zbieranie prowadzi się na nieruchomościach

1)   w miejscach gromadzenia odpadów poprzez umieszczanie:

 • papieru obejmującego odpady z papieru i tektury w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego
 • szkła obejmującego opakowania ze szkła w zamykanych pojemnikach lub workach koloru zielonego
 • metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych obejmujących opakowania z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe gromadzonych łącznie w pojemnikach lub workach koloru żółtego
 • bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego lub ich kompostowanie
 • popiołu i żużla z palenisk domowych w pojemnikach koloru czarnego
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach o innej kolorystyce niż wymieniona lub luzem

2)   poprzez dostarczanie odpadów wyszczególnionych powyżej do punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK),
      aptek i innych wyznaczonych miejsc, w których przyjmowane są poszczególne frakcje odpadów.

Pozostałości powstałe po segregacji odpadów komunalnych wyszczególnionych powyżej zbierane i odbierane są jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content