|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki”

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki”

Uchwałą nr 480/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. Radni Rady Miejskiej objęli ochroną dolinę rzeki Kosówki ustanawiając wzdłuż jej przebiegu obszar chronionego krajobrazu  pn. „Dolina Kosówki”.

Obszar obejmuje powierzchnię 246 ha w tym tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na występujące cenne biocenozy, stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Zapisy uchwały będą chronić walory krajobrazowe i przyrodnicze doliny przed ekspansją budowlaną. W/w Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 33 poz. 765 z dnia 13 marca 2009 r. i obowiązuje od dnia 28 marca 2009 r.

Aby lepiej poznać  walory przyrodnicze tego  terenu, w 2011 roku  opracowana została inwentaryzacja  przyrodnicza  doliny rzeki Kosówki obejmująca również cenny przyrodniczo fragment rzeki Mlecznej, od ujścia Kosówki do ulicy Maratońskiej wraz z  zalewem Borki.  

Inwentaryzacja potwierdziła, iż jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo, na którym występują rzadkie gatunki fauny i flory oraz unikalne walory krajobrazowe. Z przyrodniczego punktu widzenia pełni on niezwykle ważną rolę dla Radomia jako korytarz ekologiczny.

W opracowaniu wskazano też na zagrożenia dla tego terenu ze strony człowieka i jego nieprzemyślanej działalności, mocno ingerującej w chronioną przestrzeń, takie jak: grodzenie nieruchomości, przekształcanie i osuszanie terenu, usuwanie starych drzew.

W planie ochrony zaproponowano działania, które mają zapobiegać degradacji oraz wskazano obszary i obiekty, które powinny zostać objęte dalszą ochroną jako pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowisko dokumentacyjne oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy.

Opracowanie ma charakter informacyjno – edukacyjny oraz stanowić będzie podstawę dla innych opracowań planistycznych oraz podejmowania stosownych uchwał przez Radę Miejską.

Fot. Anna Gwizd

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Kosówki w granicach Gminy Miasta Radomia oraz doliny rzeki Mlecznej na odcinku od ujścia rzeki Kosówki do ul. Maratońskiej oraz terenu obejmującego zalew Borki

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content