|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Użytek ekologiczny „Bagno”

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Użytek ekologiczny „Bagno” zlokalizowany przy ul. Północnej zajmuje powierzchnię 6,86 ha. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 73 Wojewody Radomskiego z dnia 19 grudnia 1996 roku. 

Wykonana w 2013 roku inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego „Bagno” wraz z ekologicznie powiązanymi terenami sąsiednimi (łączna powierzchnia 15,7 ha) potwierdziła, iż jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo, na którym występują rzadkie gatunki fauny i flory oraz unikalne walory krajobrazowe. Z przyrodniczego punktu widzenia pełni on niezwykle ważną rolę dla Radomia jako korytarz ekologiczny.

Na obszarze użytku stwierdzono występowanie 3 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą: Salwinia pływająca, dwa gatunki storczyków: Kukułka krwista,  Kukułka szerokolistna oraz 6 gatunków roślin objętych ochroną częściową: Kruszyna pospolita, Porzeczka czarna, cztery gatunki mszaka: Mokradłosza zaostrzona, Rokietnik pospolity, Widłoząb kędzierzawy, Widłoząb miotlasty.

Na badanym obszarze stwierdzono ponadto występowanie Gwiazdosza brodawkowatego –  gatunku grzyba objętego ochroną ścisłą, zaliczonego do gatunków wymierających w Polsce (wg. czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowch Polski) i 2 gatunków porostów podlegających ochronie częściowej: Płucnica islandzka i Chrobotek najeżony.

Ważną funkcję spełniają położone w otoczeniu użytku ekologicznego „Bagno” lasy, stanowiące istotną strefę buforową, a także ważne siedlisko dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym  gatunków płazów, przystępujących do rozrodu w wodach użytku ekologicznego „Bagno”.

Niestety poddane są one licznym zagrożeniom antropogenicznym, np.: zaśmiecaniu, dewastacji gleby (wybieranie piasku), wydeptywaniu i rozjeżdżaniu runa pojazdami mechanicznymi.

Obszar opracowania przedstawia wysokie walory przyrodnicze pod względem występowania chronionych gatunków zwierząt. W dużej mierze wynika to z obecności zróżnicowanych ekosystemów na niewielkim, niespełna 16 ha obszarze w tym z obecności ekosystemu wodnego w postaci oczka wodnego i rozlewisk. Obecność ekosystemów łąkowych, bogatych w rośliny kwiatowe zapewnia występowanie licznych bezkręgowców, obecność ekosystemu leśnego (bór sosnowy) w północnej części obszaru oraz wzdłuż zachodniej granicy obszaru (wąski pasek zadrzewienia sosnowego – pozostałości boru) zapewnia występowanie gatunków leśnych. Drzewostany te stanowią ponadto „kurtynę” użytku ekologicznego, odgradzając go od ulicy Północnej. Piaszczyste gleby w borze sosnowym oraz na jego obrzeżach stanowią siedlisko owadów prostoskrzydłych, a także grzebiuszki ziemnej.

Wśród gatunków chronionych zwierząt w obszarze opracowania stwierdzono:

  • 7 gatunków owadów, w tym chronionego czerwończyka nieparka, a także kilka gatunków chronionych trzmieli: trzmiela rudego, trzmiela gajowego, trzmiela żółtego, trzmiela kamiennika, a także mrówkę rudnicę/ćmawą i chrząszcza biegacza granulowanego,
  • 8 gatunków płazów:grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, żabę moczarową, żabę jeziorową, żabę wodną, żabę trawną, ropuchę szarą, traszkę zwyczajną,
  • 2 gatunki gadów: jaszczurkę żyworodną, zaskrońca zwyczajnego,
  • 35 gatunków ptaków, w tym najcenniejszego dla tego obszaru – błotniaka stawowego oraz m.in. gąsiorka, perkozka, wodnika kokoszkę, uszatkę (sowa uszata), dzięciołka trzciniaka, trzcinniczka, rokitniczki, potrzosa, remiza,
  • 6 gatunków ssaków:wiewiórkę, kreta, ryjówkę aksamitną, borowca wielkiego, nocka dużego, mroczka późnego.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego „Bagno” wraz z ekologicznie powiązanymi terenami sąsiednimi (pow. 15,7 ha)

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content