|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Świadczenia dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnychi materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Świadczenia dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnychi materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

4 września 2023

     Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046).
W roku szkolnym 2023/2024 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 programem będą objęci uczniowie:
1.    słabowidzący,
2.    niesłyszący,
3.    słabosłyszący,
4.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5.    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
8.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8.

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900),
albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r.
poz. 1116).

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego,
jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego,
a także materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, przysługuje uczniom uczęszczającym do:
1.    branżowej szkoły I stopnia,
2.    branżowej szkoły II stopnia,
3.    czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
4.    klas I-IV pięcioletniego technikum,
5.    liceum sztuk plastycznych,
6.    szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
7.    w roku szkolnym 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;
8.    w roku szkolnym 2024/2025 do klas I i III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;
9.    w roku szkolnym 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas V-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2023-2025.

Miejsce złożenia dokumentów
– Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w danym roku szkolnym.

Opłaty
– Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

– Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się odpowiednio w roku szkolnym:
– 2023/2024 w terminie do 7 września 2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.


NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content