|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rozwinięcie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PRIORYTET: III Rozwój lokalny

DZIAŁANIE: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 

PODDZIAŁANIE: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Ochrony (Urząd Miejski) 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 899,94 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 163 084,96 zł

OKRES REALIZACJI: 2005-2009

OPIS PROJEKTU:

Miasto Kazimierzowskie zostało objęte systemem monitoringu jeszcze w 2006 roku. Zamontowanych zostało wtedy 7 kamer oraz punkt bazowy z 4 komputerami w centrum monitoringu w Urzędzie Miejskim. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie zawartej w lutym 2009 r. umowy. Projekt ujęty został w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Funkcjonowanie monitoringu na Mieście Kazimierzowskim w znaczącym stopniu wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa tej części miasta. Fakt ten znajduje  dobitne potwierdzenie w statystykach przekazywanych przez Komendę Miejską Policji. Zwiększenie bezpieczeństwa  pozytywnie wpływa na rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług, handlu i turystyki na obszarze Miasta Kazimierzowskiego, sprzyjając przywróceniu właściwej rangi temu zabytkowemu rejonowi miasta.

NA CZASIE

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Szpitalny Oddział Ratunkowy w RSS zostanie rozbudowany i nowocześnie wyposażony

20 września 2023

Młodzi radomianie poznają swoje miasto

20 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content