|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Nordic Walking

Regulamin uczestnictwa w zajęciach
„Nordic Walking”.

I. Zasady ogólne

1. Zajęcia są adresowane do mieszkańców Miasta Radomia, nieposiadających przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym.

2. Uczestnikiem zajęć Nordic Walking może zostać osoba która ukończyła 50 lat.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
– zapisanie się na zajęcia oraz dostarczenie podpisanego zgłoszenia uczestnictwa na pierwszych zajęciach każdego roku;
– posiadanie wygodnego stroju sportowego oraz kijków nordic walking.

5. Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

6. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń.

7. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wynikające z niedostosowania się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.

9. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora.

10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia zainteresowanych poprzez zbyt nadmierne wykonywanie ćwiczeń niezgodnych z indywidualnymi możliwościami psychoruchowymi oraz sprzecznymi z zaleceniami instruktora.

11. Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej.

II. Zasady korzystania z zajęć

1. Zajęcia prowadzone są z instruktorem w grupach – 20 osobowych.

2. Czas trwania zajęć 60 min.

3. Dwukrotna nieusprawiedliwiona, bezpośrednio następująca po sobie nieobecność na zajęciach, powoduje wykreślenie z listy uczestników.

4. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc odpowiednio wcześniej.

5. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

6. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (np. intensywne opady deszczu, niska temperatura lub silne podmuchy wiatru) zajęcia mogą zostać odwołane. Decyzję o odwołaniu zajęć podejmuje każdorazowo prowadzący zajęcia.
O fakcie odwołania zajęć prowadzący poinformuje uczestników w ustalony z grupą sposób oraz przekazuje informację do koordynatora programu.

7. Z zajęć nie wolno korzystać:
– osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
– w okresie pooperacyjnym;
– przy podwyższonym ciśnieniu;
– trening nie jest zalecany podczas zaostrzenia wszelkich chorób przewlekłych;
– uczestnictwo w zajęciach nie wskazane jest, jeśli istnieją poważne problemy układu mięśniowo-szkieletowego;
– osobom chorym na choroby zakaźne, uprawiać nordic walking można tylko za zezwoleniem lekarza.

8. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć, należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

9. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć przez te osoby.

Aktualne informacje pod tym linkiem

Zgłoszenie Nordic Walking
Protokół badawczy uczestników zajęć Nordic Walking

NA CZASIE

Więcej pieniędzy dla Radomia z budżetu państwa

27 lutego 2024

Nie żyje prof. Jerzy Jarzębski

27 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

26 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content