|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z aktualną sytuacją epizootyczną

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z aktualną sytuacją epizootyczną

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o     poinformowanie właścicieli gospodarstw utrzymujących drób na terenie Państwa właściwości, iż zgodnie z § 1.1 Rozporządzenia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022.786)

 1)        zakazuje się:

  a)        pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których maja dostęp dzikie ptaki,

  b)        wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

   2)      nakazuje się:

   a)      utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp maja dzikie ptaki,

   b)      zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

   c)      utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,

   d)      przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

   e)      karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

   f)       lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

   g)      powstrzymywanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

   h)      dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych oraz zawiadamianie Inspekcji Weterynaryjne albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1)      zwiększonej śmiertelności

2)      spadku pobierania paszy i wody,

3)      objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów

4)      duszności,

5)      sinicy i wybroczyn,

6)      biegunki

7)      nagłego spadku nieśności.

Pełna treść Rozporządzenia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022.786) (PDF)

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content