|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z aktualną sytuacją epizootyczną

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z aktualną sytuacją epizootyczną

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o     poinformowanie właścicieli gospodarstw utrzymujących drób na terenie Państwa właściwości, iż zgodnie z § 1.1 Rozporządzenia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022.786)

 1)        zakazuje się:

  a)        pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których maja dostęp dzikie ptaki,

  b)        wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

   2)      nakazuje się:

   a)      utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp maja dzikie ptaki,

   b)      zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

   c)      utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,

   d)      przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

   e)      karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

   f)       lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

   g)      powstrzymywanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

   h)      dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych oraz zawiadamianie Inspekcji Weterynaryjne albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1)      zwiększonej śmiertelności

2)      spadku pobierania paszy i wody,

3)      objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów

4)      duszności,

5)      sinicy i wybroczyn,

6)      biegunki

7)      nagłego spadku nieśności.

Pełna treść Rozporządzenia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2022.786) (PDF)

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content