|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Sposób gromadzenia odpadów na nieruchomościach zamieszkałych

Zabudowa jednorodzinna
  • Opakowania szklane należy gromadzić w zamykanych pojemnikach koloru zielonego o minimalnej pojemności 120 litrów oznakowanych napisem „SZKŁO”. Od 1 lipca 2022r., każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zastosować odpowiednią kolorystykę pojemników na odpady komunalne. Pojemniki mogą być pokryte kolorami i napisami, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z  pojemników. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się gromadzenie szkła w zielonych workach o minimalnej pojemności 120 litrów oznaczonych napisem „SZKŁO”, o przezroczystości umożliwiającej kontrolę zawartości worka. Worki dostarcza firma świadcząca usługę w zamian za wnoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości równej workom odebranym na zasadzie „worek” za „worek”.
  • W zabudowie jednorodzinnej szkło odbierane jest 1 raz na 2 miesiące zgodnie z harmonogramem.
  • Odpady te mogą być też przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zabudowa wielorodzinna
  • Opakowania szklane należy gromadzić w zamykanych pojemnikach koloru zielonego o minimalnej pojemności 120 litrów oznakowanych napisem „SZKŁO”. Od 1 lipca 2022r., każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zastosować odpowiednią kolorystykę pojemników na odpady komunalne. Pojemniki mogą być pokryte kolorami i napisami, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z  pojemników. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości ich opróżniania. Na potrzeby selektywnej zbiórki opakowań szklanych, gmina przeznaczyła również biało-zielone pojemniki typu „dzwon” – lokalizacja pojemników na odpady szklane typu „dzwon” wg podziału na sektory.

 

Na potrzeby selektywnej zbiórki opakowań szklanych, gmina przeznaczyła biało-zielone pojemniki typu „dzwon” – lokalizacja pojemników na odpady szklane typu „dzwon” wg podziału na sektory.

Wpisy Date Range

Wykaz lokalizacji pojemników na szkło typu „dzwon” w Sektorze I

Wykaz lokalizacji pojemników na szkło typu „dzwon” w Sektorze II

Wykaz lokalizacji pojemników na szkło typu „dzwon” w Sektorze III

Wykaz lokalizacji pojemników na szkło typu „dzwon” w Sektorze IV

Wykaz lokalizacji pojemników na szkło typu „dzwon” w Sektorze V

Kategoria: Sposób gromadzenia odpadów na nieruchomościach zamieszkałych

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content