|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rejestracja Stowarzyszenia kultury fizycznej

Rejestracja Stowarzyszenia kultury fizycznej

W celu założenia stowarzyszenia kultury fizycznej / uczniowskiego klubu sportowego, należy wypełnić wniosek, który wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu, pokój nr 263.

Załączniki do złożenia:

1. Protokół z Zebrania Założycielskiego.

2. Lista Założycieli (minimum 7 członków).

3. Statut w 2 egzemplarzach.

4. Opłata skarbowa.

Opłata skarbowa:

wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Natomiast uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy: Pekao SA II/O Radom 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Prosimy o szczegółowy opis wpłaty na druku, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona.

Podstawa prawna:

  •  Podstawę prawną oraz sposób prowadzenia ewidencji regulują przepisy art. 4 ust. 1-8  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych, Art. 9 – 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  •  Wpis do ewidencji, zmiana danych oraz wykreślenie następuje na wniosek klubu sportowego w formie decyzji administracyjnej. Postępowanie jest prowadzone w sposób określony przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

Wpisu dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Po otrzymaniu decyzji Prezydenta Miasta Radomia konieczne jest uzyskanie numeru NIP w Urzędzie Skarbowym, numeru REGON w Urzędzie Statystycznym oraz założyć konto bankowe.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 36 20 737.

Uwaga!

Klub sportowy jest zobowiązany złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o zmianę danych w ewidencji terminie 14 dni od dnia dokonania następującej zmiany danych:

  •  zmiana nazwy;
  •  zmiana siedziby;
  •  zmiana adresu klubu;
  •  zmiana osób wchodzących w skład zarządu;
  •  zmiana osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  •  zmiana statutu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Portal e-Urząd

Wniosek o wpis do ewidencji nowo powstałego klubu - stowarzyszenie kultury fizycznej
Wniosek o wpis do ewidencji nowo powstałego klubu - uczniowski klub sportowy
Wzorcowy protokół założycielski wraz z uchwałami
Wzorcowy protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o zmianę adresu
Wniosek o zmianę zarządu, komisji rewizyjnej i statutu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji
Projekt statutu klubu sportowego

NA CZASIE

Pomnik poległych pracowników Fabryki Broni zostanie odnowiony

01 marca 2024

Rozpoczynają się Kaziki 2024

29 lutego 2024

W hali RCS powstanie Muzeum Sportu

28 lutego 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content