|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”

Siedziba Stowarzyszenia: ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom. pokój 16 tel. 48 36 20 884 e-mail: sbm@umradom.pl

 

 

REGON – 671979501
NIP: 948-2158-559
KRS 0000161029 

Numer konta: Bank PEKAO SA w Radomiu 94 1240 5703 1111 0000 4899 0743

Dla każdego człowieka jedną z największych potrzeb jest poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Każdy chce mieć pewność, że jego dzieci są bezpieczne w drodze do i ze szkoły, w samej szkole, że zagrożenie nie spotka nas samych, a nasze mienie nie stanie się łupem złodziei. Informacje o aktach przemocy i wandalizmu na radomskich ulicach świadczą, że stan bezpieczeństwa i porządku wskazuje na utrzymywanie się ogólnego zagrożenia przestępczością.

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom, w 1997 roku z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i władz samorządowych miasta Radomia zrodził się Program „Bezpieczne Miasto”. Do jego realizacji w marcu 1997 roku została powołana Rada Programowa przy Prezydencie Miasta Radomia, jako organ społeczny, reprezentatywny dla społeczeństwa radomskiego i skupiający przedstawicieli różnorodnych instytucji publicznych, firm, zakładów ubezpieczeniowych, organów wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, a także osoby prywatne.

Jednym z najważniejszych i najbardziej spektakularnych osiągnięć Stowarzyszenia była instalacja w grudniu 1999 roku monitoringu na ulicy Żeromskiego, co zgodnie ze statystykami Komendy Miejskiej Policji wpłynęło na zmniejszenie ilości przestępstw na tej ulicy
o ponad 50%. Kolejnym znaczącym osiągnięciem jest organizacja nowatorskiego w skali kraju przedsięwzięcia, jakim są kursy samoobrony kobiet.

Program Stowarzyszenia ulega ciągłej ewaluacji.

Ostatnio  Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”  realizowało 6 podprogramów takich jak:

1. Bezpieczna Ulica – rozwój monitoringu miejskiego w Radomiu (zakup sprzętu i kamer), wskazywanie miejsc niebezpiecznych, sporządzanie analiz pracy monitoringu dla potrzeb służb porządkowych, zwiększenie szybkości reakcji służb dla ratowania życia ludzkiego, sposoby bezpiecznego poruszania się po ulicy. Finansowanie kamer oraz płyt DVD dla potrzeb monitoringu. Ufundowanie stanowiska zgrywającego materiał wizyjny dla potrzeb organów ścigania.

2Moje Osiedle – likwidacja anonimowości na osiedlu, realizacja programu „Czujny sąsiad”, prowadzenie kursów samoobrony kobiet (kobiety uczą się bezpiecznych zachowań, obrony praktycznej przed napadem oraz nauka udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej), zabezpieczenie swojego mienia, edukacja jak nie stać się ofiarą przestępstwa, angażowanie wszystkich służb z mocy prawa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w celu wspólnych działań poświęconych tej tematyce.

3.Przyjazna Szkoła –  konkursy z nagrodami  na temat szkodliwości spożywania narkotyków, Stop bezpieczny przejazd kolejowy przy współpracy z PKP, cykl pogadanek w szkołach na temat  szkodliwości dopalaczy realizacja wspólnie z Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego, uzależnienia od hazardu tzw. jednoręki bandyta, bezpieczna droga do szkoły, opracowanie książeczki bezpieczeństwo dziecka na drogach, zakup książeczek bezpieczeństwo na wodach itp.

 4. Szczęśliwa Rodzina – pomoc rodzinom dotycząca przemocy
w rodzinie, pomoc psychologiczna i prawna, szkolenie nauczycieli na temat przemocy w rodzinie. Telefon zaufania, szkolenie nauczycieli z tematyki przemocy w rodzinie, procedura niebieskich kart, pojęcie i sposoby zapobiegania pedofili .Ścisła współpraca w tym temacie
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

5Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy – powołanie Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zbieranie wniosków od mieszkańców miasta Radomia dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ich realizacja, doznakowanie ulic, likwidacja absurdów drogowych.

6. Bezpieczny Senior-informowanie seniorów o zagrożeniu życia codziennego.Pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Wprowadzenie „Karty Pierwszy Kontakt” w celu udzielenia pomocy seniorom w zależności od rodzaju zagrożenia.

W dniu 16 czerwca 2023 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Przewodniczący:

RADOSŁAW WITKOWSKI – Prezydent Miasta Radomia

Członkowie Zarządu:

  1. Donata Zychmańska
  2. Włodzimierz Wolski
  3. Sławomir Figarski
  4. Edmund Nowocień

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Wojciech Kacperski

Członkowie:

  1. Anna Maciejczyk
  2. Grzegorz Sambor

Rzecznik Stowarzyszenia:

Donata Zychmańska tel.48/362-08-84 email:sbm@umradom.pl

Obecna formuła Stowarzyszenia wyznacza dwa podstawowe cele działania:

I. Cel główny:

1.Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przy współpracy z Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

II. Cele szczegółowe:

1. Inicjowanie i finansowanie działań edukacyjno-prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez Stowarzyszenie.

2. Współpraca i dofinansowanie działań z zakresu szerokiego pojmowania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez Policję, Straż Miejską i inne instytucje zajmujące się tą problematyką.

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” jest organizacją pożytku publicznego -Nr KRS 0000161029. Wszystkie uzyskane środki z tytułu 1.5 % w całości przekazane zostają na działalność statutowo-edukacyjno-informacyjną.

Za przekazane środki z tytułu 1.5%  oraz wszystkim darczyńcom, członkom Stowarzyszenia i sympatykom Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” składa serdeczne podziękowanie.

Na uwagę zasługuje fakt, że Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” nie zatrudnia etatowo żadnych osób. Wszystkie działania statutowe realizowane są na zasadzie wolontariatu.

Wpisy Date Range

Informacje

Sprawozdanie finansowe

Statut Stowarzyszenia
Deklaracja członkowska
Książeczka "Bezpieczeństwo Dziecka Na Drodze"
Karta "Pierwszy Kontakt"

Kategoria: Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content