|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej, opracowanym i wdrażanym przez władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Jest on narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania miasta i perspektywę długookresową.

W celu przystąpienia do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ Rada Miejska w Radomiu wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu wspólnego opracowania dokumentu przez Radom i gminy powiatu radomskiego.

Na potrzeby opracowania Planu zostało zawarte porozumienie gmin obszaru funkcjonalnego Radomia. Gmina Miasta Radomia jako miasto rdzeniowe podjęła się roli Lidera i koordynatora tego procesu. Do prac nad Planem została wyłoniona firma zewnętrzna mająca doświadczenie w opracowywaniu narzędzi zarządzania mobilnością w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Proces partycypacji prowadzony był w 3 etapach:

I – rozpoznanie oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – od 27.09.2022 r. do 05.10.2022 r.;
spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami – w dniu 29.09.2022 r. od godziny 17.30 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.
II – przedstawienie opracowanych pakietów działań (kierunków działań), wypracowanie skutecznych pakietów działań w tym logiki zmian zachowań mobilnościowych – od 27.03.2023 r. do 7.04.2023 r.;
III – wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 21.06.2023 r. do 25.07.2023 r.

Informacja o wynikach konsultacji

Wpisy Date Range

Wypracowane dokumenty

Porozumienie
Aneks nr 1 do porozumienia

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content